ทสส.ทอ. จัดการอบรมเครือข่ายการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพุธที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐

ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก.

  

pic 20171213 5

 

pic 20171213 1

 

pic 20171213 6

 

pic 20171213 7

  

pic 20171213 10

 

ทสส.ทอ. จัดการอบรมเครือข่ายการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพุธที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐

ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก.