ทสส.ทอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นขต.ทอ.

วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธ.ค.๖๐

ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก

  

pic 20171214 7

 

pic 20171214 9

 

pic 20171214 12

 

pic 20171214 17

  

pic 20171214 6

 

ทสส.ทอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นขต.ทอ.

วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธ.ค.๖๐

ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก

ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก