ทสส.ทอ. ต้อนรับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเนื่องในวันคล้ายวันทหารผ่านศึก

วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑

ณ ห้องประชุม ทสส.ทอ.

  

DSC 9938

 

DSC 9949

 

DSC 9900

 

DSC 9904

  

DSC 9905

 

ทสส.ทอ. ต้อนรับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเนื่องในวันคล้ายวันทหารผ่านศึก

วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑

ณ ห้องประชุม ทสส.ทอ.

ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก