การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ทสส.ทอ.

วันจันทร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๑

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ์

  

DSC 0818

 

DSC 0822

 

DSC 0826

 

DSC 0828

  

DSC 0842

 

DSC 0846

DSC 0851

DSC 0887

DSC 0968

  

DSC 0997

 

DSC 1001

 

DSC 1005

 

DSC 1017

 

 

DSC 1024

 

DSC 1035

 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ทสส.ทอ.

วันจันทร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๑

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ์

ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก