พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้น

          “พลอากาศตรี ชวาลา  ราชวงศ์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้นให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ”

 

5W8A0946

 

5W8A0929

 

5W8A0932

 

5W8A0935